Attesten Kamp- en lidgeld

U heeft de mogelijkheid om een deel van het lid- en kampgeld terug te trekken van uw desbetreffende ziekenfonds via onderstaande attesten.

Hoe gaat het in zijn werk? Druk één van onderstaande attesten af, liefst het attest van het ziekenfonds waar u aangesloten bij bent. Vul het attest zorgvuldig in en laat het stempelen door een leider. Dit kan tijdens het ledenbezoek, wanneer de leiders van uw zoon bij u thuis langskomen, of breng het attest mee op een zondag.

Hieronder vindt u enkele links naar attesten van verschillende ziekenfondsen:

Attest Christelijke Mutualiteit

Attest Liberale Mutualiteit

Attest Onafhankelijk Ziekenfonds

Attest Vlaams en Neutraal Ziekenfonds