Verzekeringen

Wanneer u lidgeld heeft betaald, is uw zoon verzekerd voor BA en lichamelijke ongevallen (Ethias). Voor meer informatie over de polis klikt u hier! 

U moet enkel het geneeskundig getuigschrift laten invullen door een arts en het aangifteformulier voor ongevallen met lichamelijke schade en BA. Dit kan u dan doorsturen naar de leiding.